Description

Жените и мъжете споделят по равно задачите, свързани с полагането на грижи в семейството, както и цялата домакинска работа.

Additional notes and information

Равното споделяне на домакинските отговорности е изискване и цел за постигането на реалното равенство между половете.