Description

Naised ja mehed jagavad võrdselt hoolitsuse ja kodutöödega seotud ülesandeid

Additional notes and information

Kodutööde võrdne jaotus on vajalik tegeliku soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, olles seega eesmärk omaette.