Description

Julkiset, yksityiset, yksilölliset tai yhteisölliset palvelut vanhempien ja lasten tarpeiden täyttämiseksi

Additional notes and information

Näiden palvelujen tarjoamisessa tarvitaan joustavuutta, jotta eri-ikäisten lasten sekä heidän työssä käyvien vanhempiensa erityistarpeet voidaan täyttää. Kaikilla työntekijöillä olisi sukupuolesta riippumatta oltava mahdollisuus yhdistää palkkatyö ja lapsia koskevat velvollisuudet, ja miesten aktiivista asemaa olisi edistettävä asianmukaisilla toimenpiteillä, joilla varmistetaan hoivavastuun tasa-arvoinen jakautuminen naisten ja miesten kesken.