Description

poskytovanie verejných, súkromných, individuálnych alebo kolektívnych služieb na uspokojenie potrieb rodičov a detí

Additional notes and information

Pri poskytovaní týchto služieb a zariadení sa vyžaduje flexibilita, keďže ide o uspokojenie osobitných potrieb detí rôzneho veku, ako aj ich pracujúcich rodičov. Všetci pracovníci a pracovníčky,bez ohľadu na pohlavie, by mali mať možnosť spojiť platené zamestnanie so svojimi povinnosťami k deťom a aktívna úloha mužov by sa mala podporovať primeranými opatreniami, aby sa zabezpečilo rovnaké rozdelenie starostlivosti medzi ženy a mužov.