Description

Briga o djeci je širok koncept koji pokriva osiguravanje javnih, privatnih, individualnih ili kolektivnih usluga koje odgovaraju na potrebe djece i roditelja.

Additional notes and information

Fleksibilnost u organizovanju usluga i objekata je preduslov zadovoljavanja potreba djece različitih uzrasta i zaposlenih roditelja. Svi zaposleni, bez obzira na njihov spol, trebaju imati mogućnost da kombinuju zaposlenost (plaćeni rad) sa obavezama oko djece, i aktivna uloga muškaraca treba se promovisati adekvatnim mjerama koje će osigurati ravnopravnu raspodjelu brige o djeci između muškaraca i žena.