Description

publieke, particuliere, individuele of collectieve diensten voor opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

Additional notes and information

Flexibiliteit in het verstrekken van deze diensten en faciliteiten is een vereiste wanneer het gaat om het beantwoorden aan de specifieke behoeften van kinderen van verschillende leeftijden en van hun werkende ouders. Alle werkenden, ongeacht hun sekse, moeten de mogelijkheid hebben om betaald werk te combineren met hun verantwoordelijkheden voor kinderen, en de actieve rol van mannen daarin zou moeten worden gestimuleerd met passende maatregelen die ervoor zorgen dat de zorgverantwoordelijkheden gelijk worden verdeeld tussen mannen en vrouwen.