Description

arbeid in de zorg voor fysieke, psychische, emotionele en ontwikkelingsbehoeften van een of meer andere mensen

Additional notes and information

Zorgontvangers worden in het algemeen geïdentificeerd als baby's, schoolgaande kinderen, zieke mensen, gehandicapte mensen, en oude mensen. Zorgverleners zijn meestal publieke en particuliere gezondheidsdiensten, maatschappelijk werkers van staats- of overheidswege, publieke of particuliere zorginstanties, sociale ondernemingen, vrijwilligers- en gemeentelijke organisaties, levensbeschouwelijke organisaties of netwerken, en familie en vrienden. Verschillende kaders en modaliteiten van zorgtaken zijn op elk van deze categorieën van toepassing.