Description

arbete med att ta hand om de fysiska, psykiska, känslomässiga och utvecklingsmässiga behoven hos en eller flera personer

Additional notes and information

Vårdmottagare är oftast spädbarn, barn i skolåldern, personer som är sjuka, personer med en funktionsnedsättning och äldre. Vårdgivare inbegriper vanligtvis offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster, statsreglerade socialarbetare eller socialarbetare inom den offentliga sektorn, offentliga eller privata förmedlare av hälso- och sjukvård, sysselsättningsföretag, frivillig- och gemenskapsorganisationer, trossamfund eller trosbaserade nätverk samt släkt och vänner. Olika ramar och villkor för hälso- och sjukvårdsarbete gäller för var och en av dessa kategorier.