Description

Обука о родној равноправности широк је концепт који обухвата било које образовно средство или процес чији је циљ да креаторе политика и друге актере у ЕУ и државама чланицама учине свјеснијим по питањима родне равноправности, изграде родне компетенције и омогући им да промовишу циљеве родне равноправности у свом раду на свим нивоима. Обука о равноправности полова обухвата широк спектар различитих образовних алата и процеса: курсеви и обука; обука особља; онлајн модули; материјали, смјернице и слични ресурси; савјетованја; и мреже за размјену професионалног искуства.