Description

Развој компетенција за родну равноправност комбинује низ активности којима је циљ јачање вештина и знања људи о одређеном питању, у овом случају родне равноправности. Видети такођe: обука о родној равноправности; изградња капацитета (за родну равноправност)

Additional notes and information

За развој родних компетенција могу се организовати разне активности, попут иницијатива за подизање свести, обука и подучавање. Развој компетенција може се десити у неколико фаза у просецу креирања политике. Поред јачања вештина, свести и знања људи, то може имати и позитиван утицај на њихову заинтересованост и посвећеност родној равноправности. Развој компетенција може обухватати широк спектар различитих образовних алата и процеса као што су: обуке и курсеви уживо; увођење особља; онлајн модули; приручници и сажети прегледи свих ресурса; консултантски договори; и мреже за размену професионалног искуства.