Description

Razvoj kompetencija za rodnu ravnopravnost kombinuje niz aktivnosti kojima je cilj jačanje vještina i znanja ljudi o određenom pitanju, u ovom slučaju rodnoj ravnopravnosti.

Additional notes and information

Za razvoj rodnih kompetencija mogu se organizovati razne aktivnosti, poput inicijativa za podizanje svijesti, obuka i podučavanja. Razvoj kompetencija može se desiti u nekoliko faza u procesu kreiranja politike. Pored jačanja vještina, svijesti i znanja ljudi, to može imati i pozitivan utjecaj na njihovu zainteresovanost i posvećenost rodnoj ravnopravnosti. Razvoj kompetencija može obuhvatati širok spektar različitih obrazovnih alata i procesa kao što su: obuke i kursevi; obuka zaposlenika; onlajn moduli; priručnici i sažeti pregledi svih resursa; savjetovanja; i mreže za razmjenu profesionalnog iskustva.