Description

każde niekorzystne traktowanie, w tym zwolnienie w przypadkach nierównego traktowania w pracy, będące reakcją na skargę

Additional notes and information

Dopuszcza się jej zwykle domniemany sprawca aktu dyskryminacji (w tym form przemocy).