Description

egy panasz nyomán alkalmazott kedvezőtlen bánásmód, beleértve a munkahelyi egyenlőtlen bánásmód esetén történő elbocsátást

Additional notes and information

Jellemzően a diszkriminatív intézkedés (beleértve az erőszak különböző formáit) vélt elkövetője hajtja végre.