Description

elkslachtoffer van een strafbaar feit of delict.

Additional notes and information

In het algemeen wordt deze behandeling uitgevoerd door degene die zich schuldig zou maken aan discriminatie (waaronder begrepen vormen van geweld).