Description

U kontekstu jednakosti, viktimizacija opisuje svako neprijateljsko postupanje (uključujući otpuštanje u slučajevima nejednakog tretmana na poslu) koje nastaje kao reakcija na žalbu.

Additional notes and information

Ovo obično vrši navodni počinilac diskriminatornog djela (uključujući oblike nasilja).