Description

svako štetno postupanje, uključujući otpuštanje s posla u slučajevima neravnopravnog postupanja na poslu kao odgovor na pritužbu

Additional notes and information

Obično je provode osobe za koje se pretpostavlja da su počinitelji čina diskriminacije (uključujući razne oblike nasilja).