Description

skúsenosť osoby s porušovaním jej práv prostredníctvom trestného činu (proces, ktorým sa jednotlivec stáva obeťou trestného činu); trestné činy proti osobe sa považujú za porušovanie práv jednotlivcov, ktoré sú chránené trestným právom

Additional notes and information

Zvyčajne ju vykonáva údajný páchateľ činu diskriminácie (vrátane foriem násilia).