Description

zkušenost s trtpením porušení práv tresným činem; činem proti dané osobě jsou chápány jako porušení práv individua, jež jsou chráněna trestním právem.

Additional notes and information

Takového jednání se zpravidla dopouštějí údajní pachatelé diskriminačního jednání (včetně násilného jednání).