Description

środek legislacyjny lub inny mający na celu ochronę ofiar, a także ich rodzin i świadków, przed wszelką dalszą formą przemocy i ponownej wiktymizacji lub wtórnej wiktymizacji, na wszystkich etapach dochodzeń i postępowań sądowych