Description

miżura leġiżlattiva jew miżura oħra maħsuba biex tipproteġi lill-vittmi kif ukoll lill-familji tagħhom u lix-xhieda minn xi forma ulterjuri ta' vjolenza u mir-rivittimizzazzjoni jew mill-vittimizzazzjoni sekondarja, fl-istadji kollha tal-investigazzjonijiet u tal-proċeduri ġudizzjarji