Description

ključni koncept v ženskih študijah in feministični teoriji, ki se osredotoča na teme nadzora nad ženskim telesom, telesno raznolikostjo in kritike spolne dihotomije in esencializma

Additional notes and information

Diskurzi o spolu vplivajo na telo na različne načine, in sicer z učinkovanjem na videz ali sposobnosti deklet in fantov, žensk in moških ali s posplošujočimi narativi o anatomiji, psihologiji in drugih telesnih značilnostih spolov. Zaradi vsenavzočnosti (novih) medijev in poljudnoznanstvenih diskurzov o vlogah žensk in moških ter o domnevno neposrednem razmerju teh vlog s telesnostjo imajo ti diskurzi precejšnjo preskriptivno moč.