Description

Ключова концепция в изследванията за жените и феминистката теория с акцент върху темите за контрола над тялото на жените, телесните различия и критиките към половата дихотомия и есенциализма.

Additional notes and information

Дискурсите относно пола засягат телата по различни начини, а именно чрез определяне на външния вид или компетентностите на момичетата и момчетата, жените и мъжете, или чрез генерализиращи наративи относно анатомията, физиологията и другите характеристики на тялото. Поради вездесъщността на (новите) дискурси - медиите и популярната наука относно ролите на жените и мъжете и предполагаемата им пряка връзка с материалността, тези дискурси притежават значителна описателна сила.