Description

kluczowy koncept w studiach kobiecych i teorii feministycznej, z naciskiem na zagadnienia kontroli nad ciałami kobiet, różnorodności cielesnej oraz krytyki dychotomii płci i esencjalizmu

Additional notes and information

Dyskursy na temat płci wpływają na ciała w różny sposób, mianowicie przez opisywanie wyglądów lub kompetencji dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn lub przez uogólnianie narracji dotyczących anatomii, fizjologii i innych cech cielesnych płci. Z uwagi na wszechobecność (nowych) mediów i dyskursów popularno-naukowych dotyczących ról kobiet i mężczyzn w ich domniemanych bezpośrednich relacjach z cielesnością, dyskursy te posiadają znaczącą moc normatywną.