Description

klíčový pojem ženských studií a feministické teorie, přičemž důraz je kladen na témata kontroly nad ženským tělem a tělesné rozmanitosti a na kritiku dělení podle pohlaví a připisování zásadního významu příslušnosti k určitému pohlaví

Additional notes and information

Vyjádření týkající se pohlaví se k otázkám těla vztahují různým způsobem, především tím, že se týkají vzhledu či schopností dívek a chlapců, žen a mužů, nebo tím, že obsahují zevšeobecňující tvrzení o anatomických, fyziologických a jiných tělesných vlastnostech některého pohlaví. Vzhledem ke všudypřítomnosti (nových) médií a populárně vědeckých pojednání o úlohách žen a mužů a o domnělé přímé souvislosti těchto úloh s tělesnými vlastnostmi mají taková vyjádření značný určující dopad.