Description

kwalunkwe esperjenza jew inizjattiva li turi tekniki, metodi jew approċċi li jiffunzjonaw b’mod li jipproduċi effetti u riżultati koerenti mad-definizzjoni ta’ integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, li jitqiesu bħala effettivi fit-twassil tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi bħala strateġija trasformattiva u li, għalhekk, jistħoqqilhom jixterdu u jiġu proposti f’kuntesti korporattivi oħra