Description

erfaringer eller initiativer, der viser teknikker, metoder eller tilgange, hvormed der kan skabes virkninger og resultater, som er i overensstemmelse med definitionen på integrering af kønsaspektet, og som anses for at være effektive til gennemførelse af kønsaspektet som en transformativ strategi, og som derfor fortjener at blive formidlet og foreslået til andre organisatoriske sammenhænge