Description

Добра пракса у контексту родног укључивања је свако искуство или иницијатива која приказује технике, методе или приступе који дају резултате у складу са дефиницијом родног укључивања, а који се сматрају ефикасним у погледу пружања родног укључивања као трансформативне стратегије, те стога заслужују да их се шири и предлаже и у другим организационим контекстима.