Description

experiență sau inițiativă care aplică tehnici, metode sau abordări care funcționează în așa fel încât produc efecte și rezultate coerente cu definiția integrării de gen, care sunt considerate eficace/eficiente în integrarea perspectivei de gen ca strategie transformatoare și care merită deci să fie diseminată și propusă în alte contexte organizaționale.