Description

kaikki kokemukset tai aloitteet, joissa esitetään tekniikoita, menetelmiä tai toimintamalleja, jotka tuottavat sukupuol inäkökulman valtavirtaistamisen tavoitteiden mukaisia vaikutuksia ja tuloksia, ja joiden katsotaan olevan tehokkaita sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen toteuttamisessa muutosstrategiana ja joita siksi kannattaa levittää ja ehdottaa muille organisaatiolle