Description

zkušenost nebo iniciativa, která zahrnuje techniky, metody či přístupy, jejichž účinky a výsledky jsou v souladu s definicí pojmu genderového mainstreamingu, pokud jsou zároveň považovány za účinný prostředek genderového mainstreamingu coby strategie přeměny společnosti, a tudíž si zaslouží, aby byly šířeny a doporučovány v dalších organizacích