Description

vzpostavitev merila, standarda ali izhodišča za določitev ciljev in merjenje napredka