Description

tāda sieviešu vai vīriešu pārstāvība jebkurā lēmējiestādē publiskajā un politikas jomā, kas nav zemāka par 40 % paritātes robežvērtības