Description

reprezentare care nu scade sub pragul de 40% ca prag de paritate a femeilor sau a bărbaților în orice organism de decizie din sfera publică și politică.

Additional notes and information

Există diferite definiții. În sens strict, participarea echilibrată pe sexe presupune o reprezentare egală care deseori este numită participare paritară a femeilor și bărbaților, aşa cum recomandă Parlamentul European.