Description

tāda sieviešu vai vīriešu pārstāvība jebkurā lēmējiestādē publiskajā un politikas jomā, kas nav zemāka par 40 % paritātes robežvērtības

Additional notes and information

Pastāv dažādas definīcijas. Striktākā nozīmē līdzsvarota dzimumu pārstāvība ietver vienlīdzīgu pārstāvību, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta ieteikumu bieži vien dēvē par sieviešu un vīriešu dalības paritāti.