Description

různé podoby nestandardních, atypických či alternativních zaměstnání

Additional notes and information

Za nestandardní anebo prekérní zaměstnání je často považováno zaměstnání na částečný úvazek, sezonní a příležitostná práce, samostatná výdělečná činnost, pracovní poměr na dobu určitou, dočasná práce, práce na zavolanou, práce z domova a agenturní zaměstnávání. Tyto druhy práce s sebou mohou nést mimo jiné nejistotu, pokud jde o udržení zaměstnání, nedostatek kontroly nad pracovním procesem, nízký příjem a omezenou sociální a regulační ochranu. Kvůli rozkladu standardních pracovněprávních vztahů se v zaměstnávání žen může objevit prvek větší nejistoty.