Description

različne oblike nestandardne, netipične, alternativne zaposlitve

Additional notes and information

Neredno in/ali prekarno delo se pogosto povezuje z zaposlitvijo s krajšim delovnim časom, sezonskim ali priložnostnim delom, samozaposlitvijo, delom za določen čas, začasnim delom, delom na poziv , delom od doma in delom prek agencije.
Razsežnosti takega dela lahko med drugim vključujejo negotovost glede nadaljevanja dela, pomanjkanje nadzora nad delovnim procesom, nizek dohodek in omejeno socialno in regulativno varstvo. Zaradi erozije standardnih oblik delovnega razmerja se ženske soočajo z bolj prekarnimi zaposlitvami kot moški.