Description

różne formy niestandardowego, nietypowego, alternatywnego zatrudnienia

Additional notes and information

Nieuregulowana i/lub niepewna praca często jest kojarzona z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin, pracą sezonową i dorywczą, samozatrudnieniem, pracą na czas określony, pracą tymczasową, dyżurami, osobami wykonującymi pracę nakładczą oraz pracą agencyjną. Do wymiarów takiej pracy mogą należeć m.in. niepewność kontynuowania pracy, brak kontroli nad procesem pracy, niski dochód oraz ograniczona ochrona socjalna i prawna. Erozja tradycyjnych stosunków pracy może sprawić, że zatrudnienie kobiet stanie się bardziej niepewne.