Description

ebatüüpilise ja alternatiivse töö eri vormid

Additional notes and information

Ebaregulaarset tööd seostatakse sageli osaajatöö, hooajalise ja juhutöö, füüsilisest isikust ettevõtjate, tähtajalise töö, ajutise töö, valvekordadega töö, kaugtöö ja tööjõuvahendusasutuse kaudu tehtava tööga. Selline töö võib muu hulgas hõlmata ebakindlust töö püsivuse suhtes, kontrolli puudumist tööprotsessi üle, madalat sissetulekut ja piiratud sotsiaalkaitset. Tavapärase töösuhte puudumine võib naiste tööhõive ebakindlamaks muuta.