Description

forma të ndryshme të punësimit jostandard, atipik, alternativ

Additional notes and information

Puna e parregullt dhe / ose e pasigurtë shpesh shoqërohet me punësim me kohë të pjesshme, punë sezonale dhe rastësore, vetëpunësim, punë me kohë të caktuar, punë të përkohshme, punë në thirrje, punëtorë në shtëpi dhe agjensi. Dimensionet e një pune të tillë mund të përfshijnë, ndër të tjera, pasigurinë e punës së vazhdueshme, mungesën e kontrollit mbi procesin e punës, të ardhura të ulëta dhe mbrojtje të kufizuar sociale dhe rregullatore. Erozioni i marrëdhënies standarde të punës mund ta bëjë punësimin e grave më të pasigurt.