Description

razlike v vzorcih zastopanosti žensk in moških na trgu dela, v javnem in političnem življenju, neplačanem delu v gospodinjstvu in skrbstvenem delu ter v možnosti izobraževanja mladih žensk in moških