Description

darba laika, nepilnas slodzes darba, virsstundu un nakts darba elastīga organizācija

Additional notes and information

Darba laika formulas piedāvā plašas iespējas saistībā ar nostrādāto stundu skaitu un sarakstu, maiņu vai darba grafiku izveidi pa dienām, nedēļām, mēnešiem vai gadiem. Maiņu darbs, neparastas darba stundas un virsstundas ir uz darba devēju centrētu darba laika noteikumu piemēri, savukārt darba atbrīvojuma shēmas ģimenes apsvērumu dēļ, piemēram, iespēja variēt darba dienas sākuma un/vai beigu laiku un iespēja organizēt darba laiku tā, lai varētu saņemt atbrīvojumu pilnai dienai ģimenes apsvērumu dēļ, neizmantojot atvaļinājuma dienas, ir uz darbinieku centrētu darba laika noteikumu piemēri jeb noteikumi, kas atbalsta darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Darba laika elastīgums veicina dzimumu līdztiesību, jo tas palīdz indivīdiem saglabāt darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tomēr tam ir arī trūkumi, piemēram, sieviešu koncentrēšanās zemu atalgotos nepilnas slodzes darbos ar minimālu vai neesošu apmācību vai minimālām vai neesošām pieejamajām karjeras iespējām.