Description

organizimi i kohës së punës, punës me kohë të pjesshme, punës jashtë orarit dhe punës së natës në një mënyrë fleksibël

Additional notes and information

Formulat e kohës së punës ofrojnë një sërë mundësish në lidhje me numrin e orëve të punës dhe rregullimet e listave, turneve ose orareve të punës sipas ditës, javës, muajit ose vitit. Puna në turn, orët e pazakonta dhe puna jashtë orarit mund të shihen si shembuj të rregullimeve fleksibile të punës me në qendër punëdhënësin; anasjelltas, skema e lejeve për çështje familjare p.sh.mundësia e ndryshimit të fillimit dhe / ose mbarimit të ditës së punës dhe mundësia e organizimit të kohës së punës në mënyrë që të marrin ditë të tëra pushimi për arsye familjare, pa përdorur pushime, janë shembuj të rregullimeve të orës së punës me në qendër punonjësit, ose organizimeve për të mbështetur balancimin punë-familje. Fleksibiliteti i kohës së punës mund të vlerësohet si kontribues në barazinë gjinore sepse ndihmon individët të mbajnë ekuilibrin punë-jetë. Sidoqoftë, ajo sjell edhe disavantazhe, siç është përqendrimi i grave në punë me kohë të pjesshme me pagë të ulët, me pak ose aspak mundësi trajnimi ose karriere në dispozicion.