Description

flexibilné organizovanie pracovného času, práce na čiastočný úväzok, nadčasov a nočnej práci

Additional notes and information

Vzorce pracovného času ponúkajú množstvo možností, pokiaľ ide o počet odpracovaných hodín a usporiadania rozpisov, zmien alebo plánov práce podľa dní, týždňov, mesiacov alebo rokov. Práca na zmeny, v nezvyčajných hodinách a nadčasy možno považovať za príklady opatrení pružného pracovného času zameraných na zamestnávateľa; naopak schémy týkajúce sa rodinných záležitostí, napr. možnosť pozmeniť začiatok a/alebo koniec pracovného dňa a možnosť zorganizovať pracovný čas tak, aby bolo možné vziať si voľno v rozsahu celých dní z rodinných dôvodov, a to bez nutnosti vziať si dovolenku, sú príkladmi dojednaní o pracovnom čase zameraných na zamestnanca alebo dojednaní na podporu rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Flexibilita pracovného času sa môže hodnotiť ako prínos k rodovej rovnosti, pretože pomáha jednotlivcom udržiavať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Spôsobuje to aj nevýhody, akými sú koncentrácia žien na nízko platených pracovných miestach na čiastočný úväzok, s nízkou alebo žiadnou odbornou prípravou alebo nízkou mierou dostupnosti kariérnych príležitostí.