Description

fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid, deltidsarbejde, overarbejde og natarbejde

Additional notes and information

Arbejdstidsordninger giver mange muligheder i forbindelse med antallet af arbejdstimer og vagtskemaer, turnusplaner eller skiftehold på henholdsvis dagsbasis eller på uge-, måneds- eller årsbasis. Skifteholdsarbejde, udsædvanlige arbejdstider og overarbejde kan ses som eksempler på fleksible, arbejdsgivercentrerede arbejdstidsordninger. Omvendt er der tale om medarbejdercentrerede arbejdstidsordninger eller om ordninger til fremme af balancen mellem arbejdsliv og privatliv, når der opereres med familieorlov eller f.eks. muligheden for flekstid i tilrettelæggelsen af den daglige arbejdsdag eller muligheden for fleksibelt at indordne arbejdstiden, så man kan tage hele fridage til familieomsorg uden at bruge feriedage. Flekstid i arbejdslivet kan regnes for at fremme kønsligestilling, idet det hjælper enkeltpersoner med at opretholde balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Det har imidlertid også bagsider, som f.eks. en øget tendens til koncentrationen af kvinder i lavtlønnede deltidsjobs med ringe eller ingen efteruddannelse eller karrieremuligheder.