Description

prilagodljiva organizacija delovnega časa, dela s krajšim delovnim časom, nadur in nočnega dela

Additional notes and information

Formule delovnega časa ponujajo vrsto možnosti glede števila delovnih ur in ureditve razporedov, izmen ali delovnih urnikov po dnevih, tednih, mesecih ali letih. Izmensko delo, izredni delovni čas in nadure se lahko štejejo za primere na delodajalca osredotočenega gibljivega delovnega časa, nasprotno pa so sheme dopustov za družinske zadeve, npr. možnost premakljivega začetka in/ali konca delovnega dneva in možnost organiziranja delovnega časa tako, da omogoča proste dneve iz družinskih razlogov brez jemanja dopusta, primeri na zaposlene osredotočenih ureditev delovnega časa oziroma ureditve, ki podpirajo ravnovesje med delom in družino. Prilagodljiv delovni čas lahko štejemo med prispevke k enakosti spolov, ker pomaga posameznikom in posameznicam usklajevati poklicno in zasebno življenje. Vendar prinaša tudi negativne učinke, kot so koncentracija žensk na slabo plačanih delovnih mestih, s krajšim delovnim časom, z malo ali brez usposabljanja in brez možnosti poklicne kariere.