Description

flexibilní uspořádání pracovní doby, práce na částečný úvazek, práce přesčas a práce v noci

Additional notes and information

Vzorce pracovní doby nabízejí řadu možností, pokud jde o počet odpracovaných hodin a uspořádání rozpisů služeb, směn nebo pracovního rozvrhu v rámci dne, týdne, měsíce nebo roku. Jako příklad pružného uspořádání pracovní doby podle potřeb zaměstnavatele lze uvést práci na směny, práci v neobvyklou dobu a práci přesčas. Naopak systém pracovního volna z rodinných důvodů, např. možnost pružného začátku a/nebo konce pracovní doby během dne a možnost zorganizovat si pracovní dobu tak, aby umožňovala vzít si celý den volna z rodinných důvodů, bez nutnosti čerpat dovolenou, jsou příkladem uspořádání pracovní doby podle potřeb zaměstnance či uspořádání podporujícího rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Pružnou pracovní dobu lze hodnotit jako přínos pro genderovou rovnost, protože pomáhá jednotlivcům zachovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Přináší však i nevýhody, například vyšší počet žen v málo placených pracovních místech na částečný úvazek, s malými nebo žádnými možnostmi odborné přípravy či profesního růstu.