Description

organisering av arbetstid, deltidsarbete, övertidsarbete och nattarbete på ett flexibelt sätt

Additional notes and information

Olika varianter av arbetstidens föräggning erbjuder en rad möjligheter när det gäller antalet arbetade timmar och organiseringen av tjänstgöringslistor, skift eller arbetsscheman över en dag, vecka, månad eller år. Skiftarbete, ovanliga arbetstider och övertid kan ses som exempel på arbetsgivarcentrerade flexibla arbetstidsformer, ledighetssystem för familjefrågor, å andra sidan utgör exempelvis möjligheten att variera arbetsdagens start- och/eller sluttid samt möjligheten att organisera arbetstiden för att kunna ta hela dagar ledigt av familjeskäl, utan att behöva använda semesterdagar, exempel på arbetstagarcentrerade arbetstidsformer eller sätt att stödja möjligheten att förena förvärvsarbete och familj. Flexibel arbetstid kan anses bidra till jämställdhet eftersom det hjälper individer att upprätthålla balans mellan arbetsliv och privatliv. Det medför dock även nackdelar såsom koncentrationen av kvinnor i lågbetalda deltidsarbeten med få eller inga utbildnings- eller karriärmöjligheter.