Description

organizarea într-un mod flexibil a programului de lucru integral sau parţial, a orelor suplimentare și a programului de noapte

Additional notes and information

Formule de program de lucru care oferă diverse posibilități în raport cu numărul de ore și modalităţile de lucru, schimburile de ture sau programele de lucru pe zi, săptămână sau pe an. Munca în ture, programele de lucru speciale și orele suplimentare peste program pot fi considerate exemple de forme de programe de lucru flexibile axate pe angajator; în schimb, concediile pentru chestiuni familiale, de exemplu posibilitatea de a varia începutul și/sau sfârșitul zilei de lucru și posibilitatea de a organiza timpul de lucru în așa fel încât să se poată lua zile libere complete pentru motive familiale fără a folosi zilele de concediu, sunt exemple de programe flexibile de muncă axate pe angajat sau forme de sprijinire a echilibrului dintre viața profesională și viața de familie. Se poate considera că flexibilitatea programului de lucru contribuie la egalitatea de gen deoarece ajută la menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea privată. Există însă și dezavantaje, ca de exemplu concentrarea femeilor în locuri de muncă prost plătite, cu normă redusă, cu puține posibilități de formare sau de carieră.