Description

Помажући чланови и чланице домаћинства су супружници особа које су (најчешће) самозапослене (нпр. предузетници или носитељи пољопривредних газдинстава) и гдје супруга или супруг значајно доприноси послу, али не прима и директну надокнаду (зараду) и не остварује права на социјалну, здравствену заштиту или бенефиције.