Description

Съпрузите, които обикновено са самостоятелно заети лица или работят на свободна практика, имат съществен принос към семейната икономическа дейност, но често не получават пряко заплащане за своя труд и не се ползват от социалната защита.